ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θ. ΣΟΦΟΣ – Σ. ΓΙΑΠΙΤΖΗ ΟΕ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΤΘ 433,
ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ (ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΑΡΤΑ)

ΤΗΛ: 210 66 22 788

FAX: 210 66 22 788

Email: info@sofosgiapitzi.gr